به فروشگاه هنرآقا خوش آمدید

هنرآقا در تلاش است تا بازاری بزرگ برای هنر کشور بنا کند.یکی از اهداف هنرآقا ایجاد فرهنگ هزینه کردن برای هنر در جامعه است تا بتوان اقتصاد هنر را زنده کرد . هنرآقا با دید اتصال فروشندگان و خریداران هنر شکل گرفته است و سعی در ساخت یک خانواده بزرگ هنری در سطح کشور دارد. هنر آقا با این دید که هنرمندان ، هنرمند هستند نه فروشنده سعی میکند بازوی فروش آن ها شود و از سوی دیگر سعی در از بین بردن بی اعتمادی های شکل گرفته نسبت به معاملات هنری در خریدارن دارد. برای نیل به این اهداف پلتفورمی شکل گرفته و در سه حوزه زیرساخت های فعالیت را آماده کرده است.

  • سنندج محله زاگرس، خیابان سیروان، خیابان شاهو، کوچه بهار۱، کد پستی 6617784817
  • آدرس ایمیل: honaragha.rrd@gmail.com
  • تلفن: 08733286892

Lenders will offer tools that will help you imprumut rapid nebancar learn more about maintaining good charge .

نظرات خود را ارسال کنید