راهنمایی خریداران:
1- در بازارچه هنرمندان شما در حال خرید از کاربران فروشنده هنرآقا هستید و مستقیما محصولی از هنرآقا را خریداری نمیکنید
2- در سفارشگیری اختصاصی شما مستقیما از هنرآقا خرید میکنید و محصولات را هنرآقا برای شما می سازد و ارسال میکند.
3- بجز دیدن عکس ، توضیحات محصول را هم بخوانید.
4- هنرآقا در بین شما و فروشنده همانند یک واسطه امین عمل میکند و فقط پاسخگو خرید های ثبت شده در سایت است.
5- آثار هنری نیاز به درک و تفاهم سلیقه دارند و همانطور که پزشکی یک تخصص است و ما ( بجز پزشکان) نمی توانیم در روند پزشکی دخالت کنیم، کار هنر نیز یک تخصص است.

راهنمایی فروشندگان
1- یک هنرمند ، هنر را قربانی سودجویی نمیکند.
2- شرح دقیق محصول و عکسی که گویای کار باشد.
3- ارسال به موقع محصول سر موعد مقرر
4- ارسال عکس فیش پستی همراه با مشخصات سفارش که پست ارسال محصول را مطابق مشخصات را تایید کرده باشد به تلگرام هنرآقا وگرنه در صورت اعتراض مشتری شامل دفاع هنرآقا نمی شوند- (09037250335)- @Honar_agha
5- هشت روز پس ارسال تسویه حسب انجام میشود.

6- تبلیغات در اینستا و تلگرام به صورت رایگان برای شما انجام میگیرد

راهنمای گام به گام فروشنده شدن در لینک زیر :

https://honaragha.com/art-seller/ ‎

قوانین و مقررات کامل خوانده شود.